perhe_ja_sosiaalipalvelut

Åbo stads avgiftskalkylator

Med räkneverket får man endast en vägledande uppskattning av klientavgifterna i Åbo. Denna uppskattning är inte ett officiellt dokument. Det officella beslutet om klientavgiften fattas i enlighet med de uppgifter som familjen uppgivit (inkomstverifikat, vårdtiden och familjens storlek). En avgift som är lägre än 27 euro per barn debiteras inte.

Familjens storlek

Antal vuxna i familjen (äkta makar, sambon eller ensamförsörjare)
Antal barn under 18 år

Familjens bruttoinkomser per månad (Inklusive skatter)

Inkomster, vårdnadshavare
Inkomster, maka/make
Övriga inkomster (t.ex. Inkomst från bisysslor, hyresinkomst, kapitalinkomst)