perhe_ja_sosiaalipalvelut

Turun kaupungin toimeentulotukilaskuri


Laskurin avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada toimeentulotukea.
Huomaa kuitenkin, että tämä ei ole toimeentulotukipäätös.
Varsinainen toimeentulotukipäätös voi poiketa laskurilla saamastasi tuloksesta.

Tulona huomioidaan nettotulot.
Ansiotuloista jätetään huomioimatta 20 % (kuitenkin enintään 150 €/kk/talous).
Laskuri tekee vähennyksen automaattisesti. Huomioithan, että omaisuus ja varallisuus vaikuttavat toimeentulotuen myöntämiseen.

Perheen tulot

Hakijan   / Puolison  €/kk
  Ansiotulot
  Päivärahat (Kelan työttömyysturva, ammattiliiton työttömyyspäiväraha,
                                             SV-päiväraha/äitiysraha)
  Eläkkeet (työeläke, kansaneläke, perhe-eläke)
  Asumistuki
  Muut tuet (opintotuki, kotihoidontuki)
  Lapsilisä ja elatusapu/-tuki
  Muut tulot (säästöt, pääomatulot, tilillepanot yms.)

Perheen menot

Perusosalla katetaan seuraavat menot:
(näitä menoja EI pidä syöttää laskelmaan):
    • ravinto- ja vaatemenot
    • vähäiset terveydenhoitomenot, (ilman lääkärin määräystä hankitut lääkkeet,
      hoitotarvikemenot sekä muuhun kuin sairauden hoitoon määrätyt lääkkeet)
    • henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot
    • paikallisliikenteen käyttö
    • lehtitilaukset
    • puhelinkulut
    • TV-lupa, ym. informaatiomenot
    • harrastus- ja virkistysmeno
    • muut jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Vuokra
Vesimaksut
Lämmitysmenot
Sähkömenot
Asuntolainan korot
Muut asumismenot
Julkinen terveydenhuolto
Työmatkat
Päivähoito
Muut menot

Perheenjäsenten lukumäärä

Yksin asuva
Yksinhuoltaja
Avio- tai avopuolisot tai yhdessä asuvat sisarukset tai yhteistaloudessa asuvat samaa sukupuolta olevat
Vanhempien luona asuva 18 v. täyttänyt henkilö

1. lapsi

10-17-vuotias alle 10-vuotias ei ole

2. lapsi

10-17-vuotias alle 10-vuotias ei ole

3. lapsi jne.

10-17-vuotiaat
alle 10-vuotiaat