perhe_ja_sosiaalipalvelut

Turun Kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laskuri

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan huojennus / vapautus
Kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut
- klo 11 ? 15 tarjottava toiminta 92 euroa kuukaudessa
- klo 11 ? 17 tarjottava toiminta 110 euroa kuukaudessa
- aamutoiminta 40 euroa kuukaudessa

Voit arvioida suuntaa-antavasti oletko mahdollisesti oikeutettu samaan asiakasmaksusta huojennusta tai vapautusta

Perheen koko

Vanhempien lukumäärä (avio- tai avopari tai yksinhuoltaja)
Lasten lukumäärä (perheen kaikki alle 18-vuotiaat lapset)

Perheen bruttotulot kuukaudessa (veroja vähentämättä)

Huoltajan tulot
Puolison tulot
Muut tulot (esim. sivutoimitulot, vuokratulot, pääomatulot)