perhe_ja_sosiaalipalvelut

Turun kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuri

Maksulaskurilla saa vain suuntaa-antavan arvion lapsen varhaiskasvatusmaksusta Turussa. Tämä arvio ei ole virallinen asiakirja. Virallinen päätös lapsen varhaikasvatusmaksusta tehdään perheen toimittamien tarkkojen tulotositteiden, lapselle sovitun hoitoajan ja perheen koon mukaan. Pienin perittävä maksu on 27€.

Perheen koko

Vanhempien lukumäärä (avio- tai avopari tai yksinhuoltaja)
Lasten lukumäärä (perheen kaikki alle 18-vuotiaat lapset)

Perheen bruttotulot kuukaudessa (veroja vähentämättä)

Huoltajan tulot
Puolison tulot
Muut tulot (esim. sivutoimitulot, vuokratulot, pääomatulot)